HUMBERT & POL GmbH & Co. KG

Pendelskopselevatorer för mycket skonsam transport av ömtåliga pulver, flingor, granulat, slitande material och andra typer av styckformiga produkter som fordrar skonsam hantering.

HUMBERT & POL GmbH & Co. KG
Industriezentrum 53-55
32139 Spenge
Tyskland

Humbert & Pols pendelskopselevatorer kan levereras i kapaciteter upp till 100 m³/tim och kan konfigureras med flera in- och utlopp och olika höjdskillnader. Varje installation kan skräddarsys utifrån kundens specifika behov och anpassas till rådande lokaler.

  • Mycket skonsam hantering/transport
  • Hög driftsäkerhet
  • Stor anpassningsbarhet avseende sträckning i höjd- och sidled (se höger bild)
  • Hög tillgänglighet för service och underhåll
  • ATEX-anpassade utföranden
  • Möjlighet till integrerad städstation för torr- och våtrengöring
  • Möjlighet till gastätt utförande
Pendelskopelevatorer Humbert & Pol
Pendelskopa Humbert & Pol
Pendelskopa Humbert & Pol
Pendelskopa Humbert & Pol

HUMBERT & POL erbjuder olika typer av transportskopor för praktiskt taget alla applikationer. Valet av material i konstruktioner anpassas till egenskaperna hos materialet som ska transporteras.

Mer information

Kontakt

Erik Törnkvist

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör