IKA-Werke GmbH & Co. KG

Utrustning för blandning, dispergering, homogenisering och våtmalning för batchvisa eller kontinuerliga processer. Kompletta anläggningar för blandning och dispergering av salvor, krämer, pastor etc. samt för kontinuerlig inline-blandning av pulver i vätskefas, liksom för pulver i vätska med hög energitillsättning.
Kolloidkvarnar för sönderdelning av kontinuerlig ström samt dispax-rektorer med rotor/stator-principen för intensiv sönderdelning och dispergering.

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
DE-792 19 Staufen
Tyskland

IKA:s utrustningar Master Plant och Standard Production Plant är specialiserade för satsvis produktion av emulsioner och suspensioner.


Master Plant MP

IKA Master Plant (MP) är ett blandningssystem utvecklat för produktion av emulsioner och suspensioner för i första hand läkemedelsindustrin, men även för livsmedel, kosmetik och kemiska industrier. Anläggningen är GMP-kompatibel och garanterar en hög grad av noggrannhet och reproducerbarhet för processerna den används för. I en MP kan man tillsätta pulver direkt i cirkulerande vätskan eller i kärlet och därefter dispergera produkterna under vakuum/tryck samt värme/kyla.

I en MP skapas homogeniseringen genom en cirkulation av produkten via en dispergeringsenheten (DBI) som är integrerad i kärlets botten. DBI-enheten följer en tvåstegprocess där en speciellt utformad pumprotor skapar en försiktig cirkulation (utan skjuvning) och en rotor/stator producerar mycket höga skjuvkrafter och som därmed dispergerar produkten. Utformningen av DBI-enheten skapar ett kraftigt undertryck i produktströmmen, vilket ger ett jämnt flöde när pulver satsas direkt in i vätskeströmmen. Beroende på hur processkraven ser ut så kan produkten antingen pumpas försiktigt genom endast första steget eller bearbetas och dispergeras i båda stegen. Efter avslutad dispergering kan produkten pumpas vidare till nästa processteg utan behov av en ytterligare extern pump.

MP kan styras via pekskärm eller via kundanpassad automation. Kapacitetsmässigt så finns MP i nio olika storlekar från 10 till 4 000 liter. Den finns även i Atex-utförande.


Standard Production Plant (SPP)

Standard Production Plant (SPP) är ett effektivt och ekonomiskt bra förslag för skapande av emulsioner och suspensioner främst inom livsmedelsproduktion och inom kemiindustrin. IKA:s SPP lämpar sig med sin anpassade design för de flesta standardprocesser inom vakuumblandning, omrörning, homogenisering och dispergering.

Omrörningen i kärlet sker med ankaromrörare, flow breaker och väggskrapor och kan hantera även högre viskositeter och säkerställa en effektiv värmeöverföring mellan produkt och det mantlade kärlet. Dispergering med höga skjuvkrafter kan uppnås genom att integrera en enstegs inline rotor/stator mixer (UTL 1000) i cirkulationsloopen, alternativt för mer komplexa applikationer en tvåstegs homogenisator (DBI 2000), direkt monterad efter utloppet i kärlet

IKA Standard Production Plant (SPP) mixing plant

Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör