Schenck Process Europe GmbH

Schenck Process är en av de marknadsledande leverantörerna av processutrustningar för bl.a vägning, matning, dosering och transportörer.

Såväl enstaka utrustningar som automatiserade kompletta system levereras till de flesta grenarna av processindustrin såsom gruv-, metall-, kemi-, cement-, kalk-, livsmedel-, farma- och kraftindustrin.

Schenck Process Europe GmbH
Pallaswiesenstr. 100
DE-642 93 Darmstadt
Tyskland

Pulverdoserare används brett inom processindustrin för att säkerställa exakt dosering och matning av pulverformiga material. Doserarna används för både findosering och grovdosering och återfinns i de flesta branscher där pulver på ett eller annat sätt hanteras i processerna – farma, livsmedel, kemi, minteral och metall, plast etc.

Tekniskt sett fungerar pulverdoserare på så sätt att materialet först samlas in i en behållare ovanför doseraren. Därefter doseras materialet vidare (volymetriskt eller gravimetriskt) med hjälp av en av flera doseringsmetoder: skruvdosering, vibrationsmatning etc. Mängden pulver som doseras styras bl.a. genom att reglera hastigheten på doseringsmekanismen eller genom att koppla upp enheten mot ett centralt styrsystem som anpassar doseringsparametrarna utifrån förprogrammerade processdata.

Schenck Process erbjuder ett brett utbud av pulverdoserare med olika funktioner för att kunna tillgodose flera tillämpningar. Exempel är modellerna Mechatron och Proflex, båda kända för sin höga precision, goda tillförlitlighet och användarvänlighet.

MechaTron

Schenck pulverdoserare MechaTron är konstruerad för att dosera bulkmaterial av de flesta slag, inkl. pulver, granuler, pellets, flis och fibrer. Tack vare sin modulära konstruktion kan MechaTron användas vid både volymetrisk och gravimetrisk dosering, vilket gör att den lämpar sig för de flesta doseringsapplikationer. MechaTron kan också hantera ett mycket brett spann av kapaciteter: från 0,2 dm3/tim upp 32 m3/tim.

Utmärkande egenskaper för MechaTron-doseraren är bl.a:

 • Både volymetrisk och gravimetrisk dosering möjlig
 • För dosering av pulver, korn, granuler, pellets, flis och fibrer
 • Kan hantera både fritt flytande, något trögt, trögt och klibbigt material
 • Kapacitet från 0,2 dm3/tim till 32 m3/tim
 • Enkel integration i produktionsprocessen
 • Hög matningsnoggrannhet: bättre än ±0,5 %
 • Högt matningskonstanthet: bättre än ±0,5 %
Pulverdosering Schenck Process

Proflex
ProFlex-doserarna används för kontinuerlig volymetrisk och gravimetrisk dosering av bulkmaterial såsom pulver och granulat. ProFlex är deignad för att vara smidig att demontera för att enkelt kunna justera doseringshastigheten och rengöra utrustningen.

Den asymmetriska konstruktionen av ProFlex gör det möjligt att installera doserarna i par av upp till 8 matningsstationer. Doserarna är designade för att vara utrymmesbesparande och utloppets orientering kan enkelt ändras för att ge största möjliga flexibilitet.

Egenskaper

 • Möjligt att använda både som volymetrisk och gravimetrisk doserare.
 • För dosering av pulver och granulat.
 • Snabb och enkel demontering för rengöring och justering av doseringshastighet.
 • Asymmetrisk konstruktion möjliggör installationer i par av upp till 8 matningsstationer .
 • Integrerad mjukvara för noggrann styrning av enheten.”
ProFlex C Schenck Process

Mechatron

Loss in Weight & Volumetric Feeders for Plastics showing Easy Maintenance, Proflex C500

Mer information
Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör