AZO GmbH + Co.

Helautomatiska materialhanteringssystem med omfattande lagring, pneumatisk transport, vägning, dosering och kontrollsiktning.

AZO Componenter® – avancerad recepthantering av bulkkomponenter ner på gramnivå med bibehållen hög noggrannhet.

AZO GmbH + Co. KG
KG Rosenberger Straße 28
DE-747 06 Osterburken Tyskland

AZO är specialiserade inom pulverhanteringssystem för att transportera, dosera och hantera olika typer av pulverformiga material för en mängd applikationer. Exempel på processteg som AZO täcker är:

  • Materialhantering: AZO:s system är utformade för att hantera en mängd olika pulverformiga material inom branscher såsom livsmedel (socker, mjöl, kakao, kryddor etc.), kemi, farma, minerall/metall och plast.
  • Automation: ASO:s system är fullt automatiserade och kan integreras med anslutande processteg för ökad effektivitet och noggrannhet.
  • Pneumatisk transport: AZO erbjuder flera olika sorters pneumatisk transport (vakuum, blås eller kombinerade system) för att förflytta pulver från en plats till en annan.
  • Dosering: AZO:s doseringssystem är utformade för att exakt dosera pulvermaterial i enlighet med specifika krav och recept.

Hygienisk design: För applikationer med strikta hygienkrav (farma, livsmedel etc.) erbjuder AZO utrustningar i hygienisk design för att möta branschspecifika standarder och föreskrifter.

Kontakt

Roland Carlberg

Försäljningschef

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Robert Johansson

Försäljningsingenjör