Ferrum Process Systems Ltd.

Satsvisa skrapcentrifuger i både horisontellt och vertikalt utförande för användning inom finkemi, kemi och läkemedelsindustrin, med integrerade CIP-system.
Ferrum har även kontinuerliga pushercentrifuger som bl.a. används inom oorganisk baskemi, gruvindustri och petrokemisk industri.

Ferrum Process Systems Ltd.
Industriestrasse 11
CH-5503 Schafisheim
Schweitz

Pushercentrifugerna från Ferrum är kontinuerligt arbetande filtercentrifuger som kan ha flera integrerade steg beroende på användningsområde. Separationen mellan fasta partiklar och vätska som illustreras i nedan exempel visar processen i en tvåstegs pushercentrifug.

 1. Inlopp
  Via inloppsröret matas centrifugen kontinuerligt med suspension som skall filtreras. Vid dåliga flödesegenskaper kan matningen ske via en inloppsskruv.
 2. Fördelning av suspensionen
  Fördelaren accelererar och fördelar ut suspensionen över korgens yta i det första centrifugeringssteget. Ferrum erbjuder olika fördelningssystem för en jämn och skonsam fördelning av suspensionen, beroende på den aktuella applikationen.
 3. Första centrifugeringssteg
  Den största delen (ca 80 %) av vätskan filtreras redan i inmatningszonen i det första steget, där en stabil kaka bildas. I det första steget utför både en roterande och en axiell pusherrörelse (oscillerande rörelse).
 4. Andra centrifugeringssteg
  Genom centifugens rörelser pressas kakan automatiskt vidare från det första till det andra steget.
 5. Tömning av fasta partiklar
  Efter det andra steget töms det avvattnade materialet ur centrifugen via en. Beroende på användningsområde används olika utmatningssystem.
 6. Produkttvätt
  Vid behov kan kakan tvättas. Tvättvätskan appliceras då kontinuerligt över kakan via flera justerbara tvättmunstycken.
Pushercentrifug Ferrum
Pushercentrifuger Ferrum
Kontakt

Christoph Gerner

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör