Hosokawa Micron BV

Hosokawa erbjuder pulverblandare och torkutrustningar för såväl skonsam som intensiv blandning.

Hosokawa Micron BV
Gildenstraat 26
NL-7005 BL Doetinchem
Holland

Ribbon Mixer

Hosokawas Vitomix är en ribbon mixer som kombinerar skonsam omblandning med medelhög skjuvning i en och samma utrustning. Jämfört med en konisk Nautablandare så har Vitomix en mer kompakt design och ett bredare applikationsområde. Vitomix är en mångsidig och energieffektiv blandare som ger korta blandningstider och låga driftskostnader. Typiska tillämpningar för en Vitomix ribbon mixer är bl.a:

  • Snabb blandning av pulver, pastor och slam för homogenisering.
  • Tillsats av vätskor eller fetter till ett pulver (utan behov av klumpbrytare)
  • Agglomerering och mikrogranulering
  • Jämn fördelning av små mängder smaksättare i en större pulvervolym
  • Jämn fördelning av pigment i en större pulvervolym

Arbetsprincip
Vitomix är utrustad med två st. ribbonomrörare monterade på en omrörararm. Ribbonomrörarna förflyttar produkten från botten av kärlet upp till ytan, varefter det genom gravitationen faller tillbaka nedåt igen i kärlets mitt. Den höga rotationshastigheten hos omrörarna säkerställer en medelhög skjuvning under mycket korta batchtider.

Ribbon-omrörarnas speciella design möjliggör en omblandning av stora mängder produkt under kort tid. Detta gör Vitomix idealisk när du vill tillsätta vätskor till de pulver du blandar. Vitomix har en anpassningsbar periferihastighet från 0,4 m/s till 6 m/s.

Paddle Mixer
Hosokawas Cyclomix är en paddle mixer med hög blandningshastighet, särskilt designad för klibbande, icke fririnnande pulver. Blandningstekniken är baserad på en kombination av hög skjuvning och slag, vilket gör den till en mångsidig blandare som kan användas för flera olika applikationer. Typiska tillämpningar för en Cyclomix paddle mixer är bl.a:

  • Intensiv omblandning av klibbiga pulver, slam och vätskor
  • Coatning av pulver med andra pulver eller vätskor
  • Agglomerering
  • Dispergering av pigment
  • Deagglomerering (storleksminskning av agglomererat pulver)


Arbetsprincip

Cyclomixens blandningskärl är konformat med en central omrörare som roterar med en periferihastighet från 3 m/s upp till 30 m/s. Rotorns hastighet skapar kraftiga centrifugalkrafter i kärlet vilka i sin tur pressar produkten mot kärlväggen i en uppåtgående rörelse. Det välvda locket leder tillbaka produkten in mot blandaren mitt, där ett särskilt blad (”impact blade”) slår sönder det klibbiga eller agglomererade materialet och skapar en definierad partikelstorlek. Den patenterade blandningsmekanismen hos Cyclomix säkerställer en homogen slutprodukt på mycket kort batchtid.

Cyclomix high shear paddle mixer

Minicyclomix

Low Shear Batch Mixing Technology Webinar

Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Roland Carlberg

Försäljningschef

Robert Johansson

Försäljningsingenjör