Schrage Rohrkettensystem GmbH

Transport av pulver, granulat, avfall m.m. Normalt för torra produkter men även vissa fuktiga produkter fungerar.

Exempel kan vara för transport av råvaror till silos, avfall för en slaggprodukt eller transport av produkt mellan två stationer i produktionen.

Schrages lösning är att, med hjälp av kedja och diskar, skrapa fram produkten med en långsamgående hastighet.

  • Damm- och gastät
  • Låg energiförbrukning
  • Lite underhåll
  • Upp till 60 m³/h
  • Upp till 60 m i längder med en transportör
  • Möjlighet till rengörning

Schrage Rohrkettensystem GmbH
Im Gewerbepark 26-30
DE-264 46 Friedeburg
Germany

Schrage rörkedjetransportör
Schrage rörkedjetransporör diskar
Schrage Rörkedjetransport

Det finns mängder av utföranden både vertikalt och horisontellt och med stor flexibilitet då de även klarar böjar. Rören finns i flera olika diameter och även i olika material för slitande produkter. Även diskarna finns i olika utföranden.

Schrage har även möjligheter att testa produkter i deras testcenter.

Utöver att Schrages transportörer har en låg energiförbrukning jobbar Schrage även på andra sätt för att skapa ännu hållbarare maskiner. De tar exempelvis emot gamla, slitna rördiskar som de sedan återvinner till nya rördiskar som till ett reducerat pris. Dessa håller lika hög kvalitet som nya rördiskar eftersom den återvunna plasten har samma egenskaper som ny plast.

Ett exempel på rörkedjetransportör där inloppet är i botten och utloppet i toppen. Någonstans på långsidorna väljs ett lämpligt ställe för en inspektionslucka för enkel åtkomst av kedja och diskar.

Rörkedjetransportör flexibel Schrage

Här ett annat exempel på applikation med flera transportörer.

Kontakt

Erik Törnkvist

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör