IKA-Werke GmbH & Co. KG – Labbutrustning

Besök gärna vår webshop där vi erbjuder IKAs kompletta sortiment av innovativa utrustningar för det moderna laboratoriet: www.lab.rcprocess.se . Tillsammans med IKA:s processutrustningar innebär detta att att Roland Carlberg Processystem AB erbjuder hela IKA:s sortiment av utrustningar, från småskaliga labbapplikationer till större produktionsenheter.

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
DE-792 19 Staufen
Tyskland

IKA:s rullindunstare används för att effektivt avlägsna lösningsmedel från olika kemiska föreningar eller vätskor genom indunstning. IKA:s rullindunstare är konstruerade för noggrann kontroll av relevanta processparametrar (temperatur, rotationshastighet, vakuumnivå) och ger därför möjlighet till mycket precisa slutresultat.

IKA:s rullindunstare är utrustade med värmebad och en roterande kondensor som effektivt kondenserar och avlägsnar lösningsmedel från produkten. Genom att arbeta under vakuum kan rullindunstaren snabba på indunstningsprocessen och minimera risken för förlust av lättflyktiga komponenter. Den användarvänliga kontrollpanelen ger operatören möjlighet att enkelt ställa in och övervaka alla processparametrar i realtid. Enheterna är utrustade med ett flertal säkerhetsfunktioner som överhettningsskydd och automatisk avstängning vid eventuella fel.

IKA:s sortiment av rullindunstare täcker ett flertal olika applikationer och volymer, inklusive specialiserade utföranden för känsliga ämnen och särskilt krävande processer.

Rullindunstare
Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör