Sulzer Chemtech Ltd.

Sulzer Chemtech utvecklar, konstruerar och tillverkar utrustning för separationskolonner. Deras produktportfölj innehåller toppmoderna produkter för destillation, absorption, strippning, indunstning, fasseparation, vätske-vätskeextraktion och kristallisering.

De bygger även modulära anläggningar, tunnfilmsindunstare och kan offerera membranteknologi.

Sulzer Chemtech Ltd.
Neuwiesenstrasse 15
8401 Winterthur
Schweiz

Sulzer erbjuder en rad olika koalescers, utformade för att påskynda separationen av antingen primära eller sekundära (ej blandbara) vätske-dispersioner.

Coalescers anses i dag ofta vara att föredra framför konventionella gravitationsseparatorer. Sulzers Coalescer™ ger betydligt lägre sedimenteringstider för primära dispersioner, med droppar så små som 30 mikrometer. Dusec™ Coalescers bryter sekundära dispersioner där dropparna är så små att de inte kan väta en yta eller sedimentera med hjälp av gravitationen. Mellaplate™ Coalescer består av en uppsättning parallella plattor eller metallplåtar som antingen är plana eller korrugerade. Avskiljningsprocessen förbättras genom att dropparnas sedimentationsavstånd minskar.

Separatorer Sulzer
Kontakt

Christoph Gerner

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör