AZO GmbH + Co.

Helautomatiserade materialhanteringssystem, omfattande pneumatisk transport, vägning och dosering, Big Bag-tömning och fyllning, kontrollsiktning för torra respektive våta processer, recepthantering samt lagringssystem för bulkmaterial.

AZO GmbH + Co. KG
KG Rosenberger Straße 28
DE-747 06 Osterburken Tyskland

AZO:s slungsiktar är utformade för att genom kontinuerlig siktning säkerställa att en produkt är fri från föroreningar och klumpar. I en slungsikt sorteras (siktas) klumpar, främmande föremål eller andra sorters föroreningar som kan finnas i en produkt automatiskt bort och matas ut i ett separat utlopp. De s.k. godkornen – d.v.s. det material som man önskar ha i sin produktionsprocess – passerar vidare fritt från föroreningar med förbättrad produktionssäkerhet och kvalitet som följd.

Exempel på applikationer där en slungsikt vanligtvis används är:

  • Kontrollsiktning av inkommande råmaterial. Ger förbättrad produktionssäkerhet och kvalitet eftersom inga föroreningar i form av säckfibrer, klumpar, pappersrester etc. kan komma in i produktionsprocessen.
  • Kontrollsiktning före fyllning och förpackning. Säkerställer att endast felfria produkter lämnar produktionsprocessen.
  • Klumpbrytning och separation av agglomerat. Vid bearbetning av hygroskopiska material eller agglomerat som uppstått efter en torkprocess. Klumparna bryts skonsamt utan förlust av produkt.

Slungsiktens funktion

Produkten matas kontinuerligt in i slungsikten via inloppet, antingen med hjälp av en matarskruv eller en slussmatare. Matarskruven för därefter produkten vidare till siktkammaren där den försiktigt virvlas genom siktnätet (med definieras maskstorlek) av de roterande stavarna. Partiklarna med efterfrågad kornstorlek (godkornen) passerar genom siktnätet medan de grövre partiklarna (föroreningar, agglomerat etc.) kontinuerligt matas ut genom ett separat utlopp.

Siktnätet vibrerar fritt och rengör sig själv automatiskt under processens ordinarie drift. Siktnätet kan även enkelt bytas utan behov av några verktyg. Även rotorn är lätt att ta loss. När sikten inte är i drift gör den stora inspektionsdörren på siktkroppen det möjligt att enkelt kontrollera hela den invändiga ytan i sikten.”

AZO Slungsikt Type E

AZO slungsikt Type E

AZO slungsikt Type DA

AZO slungsikt Type DA

Kontakt

Roland Carlberg

Försäljningschef

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Robert Johansson

Försäljningsingenjör