Sulzer Chemtech Ltd.

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren. Blandarna finns i många olika varianter anpassade efter flödenas karaktäristik.

Sulzer lämnar alltid flödesberäkningar vid förfrågningar så att det är tydligt vad ni som kund kan förvänta er utav den statiska blandaren.

Sulzer Chemtech Ltd.
Neuwiesenstrasse 15
8401 Winterthur
Schweiz

Beroende på applikation skall mixern ha olika egenskaper avseende tryckfall, effektivitet och mekanisk styrka. Ovan ses exempel på blandare inom vattenbehandling.

CompaX är en utrymmesbesparande mixer som kläms fast mellan två flänsar. Främst används dessa för inblanding/dosering av en kemikalie i en huvudström.

SMX plus används framförallt för viskösa produkter, samtidigt som man önskar ett lågt tryckfall.

Genom att använda en statisk blandare ökar omblandningen 10 ggr eller mer, jämfört med invändigt släta rör. Med offert följer beräkning på just dina förutsättningar. Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakt

Erik Törnkvist

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör