IKA-Werke GmbH & Co. KG – Labbutrustning

Besök gärna vår webshop där vi erbjuder IKAs kompletta sortiment av innovativa utrustningar för det moderna laboratoriet: www.lab.rcprocess.se . Tillsammans med IKA:s processutrustningar innebär detta att att Roland Carlberg Processystem AB erbjuder hela IKA:s sortiment av utrustningar, från småskaliga labbapplikationer till större produktionsenheter.

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
DE-792 19 Staufen
Tyskland

Torkugnar används vanligtvis i laboratorier för att torka eller värmebehandla olika typer av prover och material.

IKA:s torkugnar har en mycket homogen temperaturfördelning inuti kammaren och ger tack vare den fria luftcirkulationen en jämn torkprocess. Den justerbara ventilen ger möjlighet till ett förbättrat luftutbyte och den specialanpassade isoleringen motverkar spridning av lukt från torkprocessen även under långvarig användning och vid höga temperaturer.

Innervolymen i IKA:s torkugnar är 125 liter med möjlighet att installera upp till sex hyllor. Det finns varianter med glasdörr vilket ger möjlighet till visuell övervakning.

Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör