DrM, Dr. Mueller AG

Fundabacfiltret används för separation av fasta partiklar från en vätskefas, främst inom kemi-, läkemedel-, petrokemi- och livsmedelsindustrin.

FUNDABAC®-filtret är ett unikt filter, konstruerat för separation i området 0,5 till 100 µm partikelstorlekar i vätskeströmmar.
Det kan automatiseras fullt ut och filterkakan kan tömmas som en torr kaka eller som en slurry.
Fundabac®-filtret används även som en kontinuerlig förtjockare.

Ett testfilter finns tillgängligt hos oss för uthyrning för att utföra en första bedömning på plats. Det finns också större filter i pilotskala som kan hyras. En DRM-specialist kan då följa med för att hjälpa till med testerna.

DrM, Dr. Mueller AG
Alte Landstraße 415
CH-8708 Männedorf
Schweiz

Medlemmar i FUNDABAC®-familjen:

  • FUNDABAC®, tömning av torr kaka eller slurrytömning.
  • CONTIBAC®, kontinuerlig förtjockare.
  • STERIBAC® GMP Filter är en variant av FUNDABAC® designen speciellt anpassad för läkemedelsindustrin.

FUNDABAC®-filter och CONTIBAC®-filter.

Uppbyggnad och torkning av filterkakan. Tömning av filterkakan.

Kontakt

Christoph Gerner

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör