Hosokawa Micron BV

Hosokawa erbjuder pulverblandare och torkutrustningar för såväl skonsam som intensiv blandning.

Hosokawa Micron BV
Gildenstraat 26
NL-7005 BL Doetinchem
Holland

Hosokawas koniska vakuumtork är en mångsidig torkutrustning som kan hantera ett brett spektrum av blöta material såsom fuktiga pulver, filterkakor, pastor, slurries och slam. Även produkter som är klibbiga, värmekänsliga, giftiga, explosiva eller innehåller lösningsmedel kan med fördel processas i en konisk vakuumtork från Hosokawa. Utöver renodlad torkning är Hosokawas vakuumtorkar även lämpliga för processer såsom:

  • Reaktion/kristallisation
  • Uppvärmning/kylning
  • Sterilisering
  • Solid/liquid separation

 

Arbetsprincip

Värmeenergi överförs från torken till produkten genom kontakten mellan den mantlade kärlväggen, vilket får vätskan (lösningsmedlet etc.) att avdunsta. Den roterande blandarskruven (alternativt paddle/ribbon-omröraren) i torken ser till att produkten blandas och effektivt förflyttas längsmed kärlväggen så att allt material hålls i rörelse och kontinuerligt kommer i kontakt med den uppvärmda ytan. Det anslutna vakuumsystemet håller torken under konstant vakuum och avdriver lösningsmedlet efter att först ha separerat bort dammpartiklarna i det anslutna dammfiltret på toppen av kärlet. För återvinningen av lösningsmedlet ansluts en kondensor tillsammans med ett mottagarkärl. Vilken torktid som kan uppnås beror mycket på produktens karaktäristik (bl.a. dess värmeledningsförmåga), tryck- och temperaturförhållanden samt omrörarens hastighet.

Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Roland Carlberg

Försäljningschef

Robert Johansson

Försäljningsingenjör