PINK GmbH Thermosysteme

Roterande vakuumtorkar för skonsam torkning under vakuum och kompletta system med vakuumpump samt lösningsmedelsåtervinning.
Torkskåp för vakuumtorkning samt torkning i atmosfärstryck. Kompletta system med isolatorer, värme- och kyltermostater.

PINK GmbH Thermosysteme
Am Kessler 6 DE-97877 Wertheim
Tyskland

Vakuumtorkskåp fungerar på så sätt att man med hjälp av en vakuumpump skapar ett lågtrycksutrymme inne i torkkammaren, vilket i sin tur innebär att fukten (lösningsmedel, vatten etc.) i produkten som skall torkas börjar avdunsta vid lägre temperaturer än normalt. Genom att kontrollera både vakuumnivån och temperaturen i torkkammaren kan man därmed skapa optimala förhållanden för att avlägsna fukt från materialet utan att utsätta det för höga temperaturer (vilket är skadligt för temperaturkänsliga material). Den lägre temperaturen och det minskade trycket gör också att torkprocessen kan vara skonsammare för känsliga material. När fukten avdunstar från materialet leds den ut ur torkkammaren, antingen genom en ventilation eller en kondensor för lösningsmedelsåtervinning. På så sätt kan vakuumtorkskåpet effektivt och skonsamt torka olika typer av material, från kemikalier till läkemedel och livsmedel.

Att torka en produkt i ett vakuumtorkskåp erbjuder flera fördelar:

 • Skonsam torkning: Den lägre temperaturen i ett vakuumtorkskåp (jämfört med konventionell torkning) gör processen skonsammare för känsliga material. Den lägre temperaturen minskar risken för skador på produkten, såsom förändringar i struktur, färg och smak.
 • Snabbare torkning: Skapandet av vakuum i torkkammaren innebär att fukt avlägsnas från produkten snabbare än vid konventionell torkning vid atmosfärstryck, vilket i sin tur ger en ökad effektiviteten i tillverkningsprocessen.
 • Kvalitetssäkring: Den skonsamma torkprocessen och den kontrollerade miljön i ett vakuumtorkskåp ger förutsättningar för en mycket jämn produktkvalitet.
 • Torkning av känsliga material: Den skonsamma torkprocessen i ett vakuumtorkskåp gör det möjligt att värmebehandla material som skulle kunna skadas av höga temperaturer eller starka luftströmmar.

Pinks vakuumtorkskåp VSD är anpassade för torkprocesser med högsta krav på kvalitet och prestanda. De uppvärmda hyllorna, innertaket och golvet är dubbelmantlade och sömlöst hopbyggda med innerväggarna. Tack vare den effektiva värmecirkulationen i ugnen värms även väggarna upp jämnt och det finns därför inga ytor där kondens kan bildas.

VSD-ugnarna finns både som fristående enheter och med svetsad monteringsram för vägginstallation. Egenskaper hos VSD-ugnarna är bl.a:

 • GMP-/FDA-kompatibel design
 • Enkel rengöring (rundade hörn, inga vassa kanter, inga dolda ytor
 • Högsta ytfinish (slipad och polerad)
 • Mycket jämn temperatur inuti kammaren
 • Tillgängliga optioner:
  • Dubbelmantel
  • Glove box/isolator-anslutning vid containmentbehov
  • Uppvärmd dörr
  • ATEX-design”
Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör