Amandus Kahl GmbH & Co. KG

Levererar utrustning till livsmedels-, foder-, biomassa-, socker-, kemi-, läkemedels-, plast- samt avfalls- och återvinningsindustrin i form av pelletpressar, extrudrar, doserings- och vägningsutrustning, kontinuerliga blandare och satsblandare, torkar, doseringsutrustning för vätskor, konditionerare för vatten och ånga, utrustning för ångsterilisering etc.

Programmet omfattar processteknologi, engineering, maskiner, fabriker och även nyckelfärdiga system samt service.

Amandus Kahl GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5-9
DE-21465 Reinbek / Hamburg
Tyskland

Amanda Kahls valskvarnar används för att krossa flera olika typer av produkter. De två motriktade valsarna (counter-rotation) finfördelar produkten till hög finhetsgrad utan bildandet av stora mängder fines.

Kapaciteten för valskvarnarna ligger mellan 10 och 60 ton/timme (mellan 22 och 55 kW). Valsarna är 1000 mm eller 2000 mm långa, har en diameter på 300 eller 400 mm och är tillverkade av specialstål. Motorn är utrustad med kilrem och växellåda.

De motriktade valsarna är försedda med en s.k. ”skarp till skarp-korrugering” och drivs med olika hastigheter så att en skäreffekt uppnås snarare än en krossningseffekt. Hastigheten på valsarna och krossgapet kan även justeras under drift.

Förlopp
Två korrugerade och motriktade valsar med olika rotationshastigheter krossar produkt mellan sig. Krossningen uppnås genom en kombination av skjuvstress, skärning och tryck. Valsarnas korrugeringar kan justeras individuellt.

Applikationer och fördelar

  • Tre olika utformningar tillgängliga
  • Möjligt att uppnå smal partikelstorleksfördelning
  • Enkel avståndsjustering och smidigt byte av vals
  • Lågt slitage och jämn drift
Valskvarnar Amandus Kahl
Kontakt

Erik Törnkvist

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör