Hosokawa Alpine AG

Torrkompaktering och granulering, brikettering av pulverformiga material för framställning av dammfria produkter med hög bulkdensitet. Bexmill kvarnar/siktkvarnar.

Hosokawa Alpine AG
Peter-Doerfler-Str. 13 – 25
86199 Augsburg
Germany

En vindsikt använder luftströmmar och klassificeringshjul för att sortera partiklar utifrån deras storlek och densitet. När materialet matas in i vindsikten cirkulerar det genom ett roterande hjul med klassificeringsblad, varvid partiklarna genom centrifugalkraften separeras efter storlek. De lättare partiklarna lyfts upp av luftströmmen och passerar igenom klassificeringshjulet medan de tyngre partiklarna stöts bort och faller ner. Genom att bl.a. justera rotationshastigheten på klassificeringshjulet och luftflödet kan man uppnå önskad partikelstorlek och kvalitet på det siktade materialet.

Vindsiktarna från Hosokawa Alpine är utvecklade för ett brett spektrum av tillämpningar och täcker ett stort finhetsspann: från d97 = 2 µm till d97 = 200 µm. I Alpines portfölj finns många olika modeller av vindsiktar med olika egenskaper och klassificeringsområden och unika egenskaper. Generella egenskaper hos hela modellprogrammet är dock:

  • Låg energiförbrukning.
  • Låg slitage/effektivt skydd mot slitage.
  • Specialversioner för farma och livsmedelsapplikationer. T.ex. så finns Turboplex ATP och MS Air Classifier i rostfria versioner avsedda för just läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Exempel på tillämpningar för Alpines vindsiktar är bl.a.

  • Klassificering av mineraler. Vanliga applikationer är klassificering av kalk, malm, marmor, krita, talk, dolomit, baryt, kaolin, kalciumkarbonat, bentonit, lera, kvarts, kisel, fältspat, nefelin eller wollastonit.

Avdamning av pigment och pulver innehållande titandioxid.

Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Robert Johansson

Försäljningsingenjör