Kundfokuserad aftersales: service och reservdelar till alla utrustningar

Med fokus på service av högsta kvalitet och snabb leverans av reservdelar, strävar vi efter att erbjuda branschens främsta aftersales och vara våra kunders bästa partner.

Teknisk Support
Vårt aftersales-team arbetar kontinuerligt för att säkerställa att våra kunder alltid har tillgång till support av högsta kvalitet. Vi finns tillgängliga för att lösa alla de eventuella frågor som kan uppstå under maskinernas fulla livslängd.

Reservdelar
Vi erbjuder ett komplett sortiment av reservdelar till all utrustning vi levererar. Vårt mål är att säkerställa snabb och smidig tillgång till reservdelar för att möjliggöra ett effektivt underhåll med minimerade driftstopp. Vi förstår vikten av att hålla processer igång och strävar alltid efter att våra kunder skall ha reservdelarna de behöver nära till hands.

Inspektion, Service, Renoveringar och Ombyggnader
Genom en inspektion får vi koll på maskinens skick, eventuella åtgärder och om det behövs bytas några delar. Vi organiserar servicebesök hos våra kunder genom våra leverantörers servicetekniker eller lokala partners. Vi ser till att planerade och förebyggande servicebesök genomförs i enlighet med planering och finns även tillgängliga vid akuta situationer för att agera snabbt och effektivt. Vi kan även hjälpa till med översyner, uppgraderingar och ombyggnationer av utrustningar.

Operatörsutbildningar och Processtöd
Vi erbjuder skräddarsydda operatörsutbildningar för utrustningar vi levererar. Vårt mål är att säkerställa att kundernas tekniker och operatörer har den kunskap och kompetens som krävs för att arbeta effektivt och säkert med våra produkter. Dessutom erbjuder vi tillsammans med våra leverantörer ett kontinuerligt processtöd för att optimera och förbättra den dagliga produktionen.

Vid kontakt med oss, ha gärna maskin- och serienummer tillgängligt för utrustningen ditt ärende gäller, alternativt ett foto på maskinplåten.

Service och reservdelar
Sevice och reservdelar

Kontakta oss så hjälper vi dig

Niklas Dahlberg

Försäljningsingenjör/Aftersales

Andreas Lineberg

Aftersales-chef