Hosokawa Alpine Microburst AMB: jetkvarn för grova och fibrösa material

Högkvalitativ pulverproduktion – utan kostsam förkrossning

Vill du mata in grova och fibrösa material utan förkrossning? Den nya jetkvarnen Microburst AMB från Hosokawa Alpine gör det möjligt. Dess stora, centrala inlopp gör att mer grovkorniga produkter kan bearbetas direkt och finmalas. Matarröret, i vilket materialet matas in centralt uppifrån, tillåter också att mycket grova och fibrösa material matas in, vilket tidigare endast kunde åstadkommas genom en komplex och potentiellt kostsam förkrossningsprocess. Malkammaren i Mikroburst AMB kan anpassas till egenskaperna hos materialet som ska finfördelas.

Mikroburst AMB motsvarar i stort sett Hosokawa Alpines AS-serie vad gäller storlekar och kringutrustning. Den hygieniska designen är en redan beprövad lösning hos Alpine och användningen av klämbeslag säkerställer en snabb och enkel demontering för effektiv rengöring. Med en modulär maskindesign, användarvänlig hantering och möjlighet till ATEX-utförande så är Microburst AMB en mångsidig och modern jetkvarn som passar för flera olika applikationer.

Läs mer i Alpine Microburst AMB

Jetkvarnar Microburst Hosokawa Micron

Kontakta oss

Varmt välkomna att kontakta oss vid förfrågningar eller om ni önskar ytterligare information rörande kvarnar och Hosokawa Alpines breda modellprogram för malning.

Robert Johansson

Försäljningsingenjör