Inbjudan till Alpine Process Technology Summit | Lignin, Augsburg, 15-16 maj 2024

Tidigare betraktades lignin mest som en biprodukt vid tillverkning av massa eller bioetanol. De senaste årens har ett skifte dock skett, där lignin tack vare sin mångsidighet och miljömässiga fördelar nu kommit att betraktas som en högintressant förnyelsebar råvara för många applikationer. Med egenskaper som biologisk nedbrytbarhet, förbättrad hållfasthet och bindande förmåga har lignin hamnat i fokus som en produkt för framtiden, med en mängd innovativa lösningar inom olika sektorer.

Alpine Process Technology Summit | Lignin 15-16 maj 2024

Tidigare betraktades lignin mest som en biprodukt vid tillverkning av massa eller bioetanol. De senaste årens har ett skifte dock skett, där lignin tack vare sin mångsidighet och miljömässiga fördelar nu kommit att betraktas som en högintressant förnyelsebar råvara för många applikationer. Med egenskaper som biologisk nedbrytbarhet, förbättrad hållfasthet och bindande förmåga har lignin hamnat i fokus som en produkt för framtiden, med en mängd innovativa lösningar inom olika sektorer.

Hosokawa Alpine vill med detta seminarium dela med sig på djupet av sin breda erfarenhet av att processa lignin för en rad olika applikationer. Applikationer och processteg såsom kompaktering, malning, transport, blandning etc. kommer alla att behandlas under de båda dagarna och teori kommer att varvas med praktik i Alpines testcenter. Givetvis kommer även vi från Roland Carlberg Processystem AB att delta i seminariet.

Vad? Alpine Process Technology Summit | Lignin
När? 15 och 16 maj 2024
Var? Hosokawa Alpine factory, Augsburg, Tyskland
Pris? Seminariet är kostnadsfritt för samtliga deltagare (dock begränsat antal platser)

Hosokawa Alpines experter kommer att gå igenom hanteringen av lignin inom processteg såsom:

» Kompaktering och granulering
» Malning och klassificering
» Torkning och blandning
» Transport, förpackning och lagring

”In addition to expert lectures from the Hosokawa Micron Group, further experts will be sharing their expertise, first and foremost our partner Lignopure. In addition we have arranged a visit to our test center. This gives you the knowledge you need to make your lignin process efficient and obtain a high-quality product.”

Ta del av ytterligare information och anmäl dig nu på Hosokawa Alpines hemsida!

Antalet platser är begränsat, så se till att säkra ditt deltagande så snart som möjligt! Ett detaljerat program för seminariet kommer inom kort.

Vänliga hälsningar och vi ser fram emot att träffa er i Augsburg!

Hosokawa Alpine testcenter Augsburg

Kontakta oss

Varmt välkomna att kontakta oss vid frågor eller om ni önskar ytterligare information rörande kvarnar och Hosokawa Alpines breda modellprogram för malning.

Robert Johansson

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör