Floveyor Pty Ltd

Aeromekaniska transportörer för effektiv och dammfri transport och hantering av pulver, granulat och pellets med hög kapacitet.

  • Hög kapacitet, upp till 100 m3/tim för väl fririnnande produkter
  • Inget över- eller undertryck genereras i systemet » endast atmosfärstryck mot omgivningen » inga filter krävs för produkt/luftavskiljning
  • Skonsam mot produkten p g a dess fluidiserande verkan under drift
  • Litet service- och underhållsbehov
  • Självrensande och därmed ringa produktrester
  • Kan vinklas 0-90° utan att resultatet påverkas

Floveyor Pty Ltd
6 Alice Street, Bayswater
Western Australia 6053
Australien

Kontakt

Erik Törnkvist

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör