Schenck Process Europe GmbH

Schenck Process är en av de marknadsledande leverantörerna av processutrustningar för bl.a vägning, matning, dosering och transportörer.

Såväl enstaka utrustningar som automatiserade kompletta system levereras till de flesta grenarna av processindustrin såsom gruv-, metall-, kemi-, cement-, kalk-, livsmedel-, farma- och kraftindustrin.

Schenck Process Europe GmbH
Pallaswiesenstr. 100
DE-642 93 Darmstadt
Tyskland

Schencks MoveMaster är en mekanisk pulvertransportör som använder ”En-Masse-principen” för att förflytta bulkmaterial. I denna metod rör sig materialet vätskelikt genom en tät stålkonstruktion. Materialet förflyttas av en speciellt utformad kedja som begraver sig i materialet; när kedjan rör sig drar den med sig hela massan av material, vilket skapar en kontinuerlig ström utan att materialet separeras eller utsätts för onödig friktion. Transportören är utformad så att den matar sig själv med materialet vid olika punkter längs sin väg och materialflödet är jämnt och stabilt. Genom denna metod kan stora mängder material förflyttas smidigt och effektivt, med minimal risk för spill eller skador på materialet. Den här typen av transportör är idealisk för att hantera bulkmaterial som behöver transporteras på ett skonsamt sätt.Fördelar med MoveMaster En-Masse-transportörer

  • Kostnadseffektivt: låga driftskostnader jämfört med många andra pulvertransporörer och låga underhållskostnader tack varde den robusta modulbyggda konstruktion.
  • Enkel hantering och drift: såväl manuell som automatiserad styrning  möjlig. Ingen specialutbildning av underhållspersonal nödvändig.
  • Säker drift: MoveMaster är en helt sluten transportör med dammtät och väderbeständig konstruktion.
  • Mångsidig: kan hantera de flesta sorters torra bulkprodukter.
  • Skonsam mot produkt: materialet i transportören rör sig långsamt framåt i en solid pelare vilket gör att den mekaniska påverkan på produkten är minimal.
En-Masse Transportörer Schenck Process
Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör