Hosokawa Alpine AG

Utrustningar för:

 • Malning, krossning och sönderdelning av spröda material (kakor, agglomerat och klumpar) till finare pulver.
 • Kompaktering, brikettering och pelletering med rullpressar för dammfri produkt.

Hosokawa Alpine AG
Peter-Doerfler-Str. 13 – 25
86199 Augsburg
Germany

Att installera en klumpbrytare är ofta ett bra beslut i processer där man behöver bryta sönder oönskade klumpar eller agglomerat av material (bildade på grund av lagring, fuktbildning, sedimentation, tryck etc.) men inte har behov av en fullfjädrad kvarn för uppgiften. Hosokawa Alpines klumpbrytare i olika modeller kan levereras antingen som fristående enheter för batchvis hantering, eller integreras direkt i ett befintligt kontinuerligt system. Tillämpningsområden är bl.a. kemi, farma, livsmedel, metall och mineral etc.

Pre-Crusher APC

Hosokawa Alpines Pre-Crusher APC fungerar som en förkrossare av grövre klumpar till finare bitar. Krossningen sker med motroterande krossvalsar, utrustade med antingen stavar eller skivor. Exempel på applikationer är:

 • Generell dammfri grovkrossning
 • Få material mer fririnnande genom krossning av oönskade klumpar och agglomerat
 • Ett första krossningssteg inför granuleringen
 • Förkrossning av flakes
 • Grovkrossning av ”plattor” till partikelstorlekar < 30 mm

Teknisk info:

 • Diameter på krossvalsarna: 300 mm
 • Arbetsbredd från 200 till 800 mm
 • Drivsystem 2 x 1,5 kW till 2 x 15 kW
 • Kapaciteter från 1 – 120 ton/h
Pre-Crusher APC Malning Hosokawa Alpine

Pre-Crusher APC

Bexmill ABM

Bexmill ABM-modellerna är anpassade för skonsam krossning av medelhårda till hårda material och har en hygienisk design anpassad efter rådande krav inom farma, finkemi och livsmedel. Bexmill erbjuds i en bred mängd storlekar och kapaciteter, från små laboratorieenheter upp till produktionsenheter på 10 ton/timme.

Funktion och egenskaper:

 • Krossar mjuka till medelhårda material i ett steg.
 • För homogenisering av bulkmaterial i syfte att göra det mer fririnnande, öka bulkdensiteten samt jämna ut/finfördela befintliga agglomerat.
 • Snabbt byte av både rotor och siktnät. Möjlighet att justera rotorn utan att kvarnkammaren behöver öppnas
 • Kort rengöringstid, enkel drift.
  Kärlets koniska form innebär en hög genomströmningshastighet av materialet och möjlighet att uppnå höga finhetsgrader.
 • Brett tillämpningsområde, från fuktigt till torrt material.
 • En rad tillbehör och designvarianter finns tillgängliga för att skräddarsy Bexmill till den aktuella applikationen.

Exempel på tillämpningar är krossning av flakes, homogenisering av klumpfyllda produktblandningar, sönderdelning av agglomerat eller som ett avslutande steg i en krossgranuleringsprocess.

Bexmill ABM

Bexmill ABM

Flake Crusher

Hosokawa Alpines Flake Crusher lämpar sig bäst för att skonsamt mala material som är spröda och enkelt kan brytas sönder. Axeln är horisontell och materialet som ska krossas passerar genom det U-formade siktnätet (med definieras maskstorlek) med hjälp av den horisontella rotorn. Rotorns krossrörelse kan vara antingen oscillerande eller roterande. Exempel på applikationer som lämpar sig väl för en Flake Crusher är bl.a:

 • Generell dammfri klumpbrytning av spröda material.
 • Klumpbrytning av hygroskopiska ämnen såsom olika sorters salter
 • Som ett homogeniseringssteg efter torkning och blandning
 • Krossning av flakes till granulat
 • Återvinning av tabletter


Funktion

 • Horisontellt krossningsområde
 • Skärmsiktning på 0,5 – 10 mm med stödmaterial eller krossark
 • Enkel, snabb skärmutbyte och rengöring
 • Enkel demontering och montering
 • Gjord helt i rostfritt stål
 • CIP/WIP tillgänglig
 • Kan göras inert
 • Intag och utloppstratt
 • Inloppsledning med skyddsgaller för manuell matningsenhet
 • Anslutningsfläns
 • Specificerbar ram (lyftkolumn, svängmekanism, rullar, …)
Flakecrusher AFC Hosokawa Alpine

Flake Crusher AFC

Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Robert Johansson

Försäljningsingenjör