IKA-Werke GmbH & Co. KG

Utrustning för blandning, dispergering, homogenisering och våtmalning för batchvisa eller kontinuerliga processer. Kompletta anläggningar för blandning och dispergering av salvor, krämer, pastor etc. samt för kontinuerlig inline-blandning av pulver i vätskefas, liksom för pulver i vätska med hög energitillsättning.
Kolloidkvarnar för sönderdelning av kontinuerlig ström samt dispax-rektorer med rotor/stator-principen för intensiv sönderdelning och dispergering.

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
DE-792 19 Staufen
Tyskland

Våtmalning med IKA:s in line-maskiner är ett säkert och effektivt alternativ till torrmalning.

Torrmalning av material genererar oftast en viss mängd damm, vilket i sin tur leder till behov av filtersystem och lösningar för dammfri hantering av material. Våtmalningsprocesser med en in line rotor/stator-maskin däremot genererar inget luftburet damm och erbjuder därför ett antal fördelar:

  • Den malda fraktionen binds direkt i suspensionen, vilket förhindrar dammbildning redan från början.
  • Våtmalning i ett inline system minimerar förlust av produkt. Av detta skäl är våtmalning väl lämpad för organisk kemi eller för malning av giftiga ämnen.
  • Produktmatning och dosering är generellt enklare i en våtmalningsprocess jämfört med en torr process.
  • Våtmalning används för många tillämpningar inom läkemedelsindustrin eftersom det fungerar bra med API:er.

IKA:s kolloidkvarnar för våtmalning är baserade på rotor/stator-principen. Med höga skjuvkrafter kan kolloidkvarnarna uppnå partikelstorlekar på under 10 µm. Kvarnarna kan bearbeta produkter med olika viskositet och kan därför användas för en mängd olika tillämpningar såsom våtmalning av textilfärg, lacker, kemiska material, farmaceutiska produkter, fetter etc. IKA:s kolloidkvarnar för våtmalning är även utmärkt lämpade för CIP- eller SIP-rengöring.

IKA erbjuder tre typer av våtmalningutrustningar, beroende på applikation och kapacitet (labb, pilot eller processskala):

  • Våtmalning med trestegs high-shear disperseringsmaskin: DISPAX-REACTOR
  • Våtmalning med kolloidkvarn: MK

Våtmalning med konisk kvarn: MKO

Inline dispergering våtmalning

Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör