Sulzer Chemtech Ltd.

Sulzer Chemtech utvecklar, konstruerar och tillverkar utrustning för separationskolonner. Deras produktportfölj innehåller toppmoderna produkter för destillation, absorption, strippning, indunstning, fasseparation, vätske-vätskeextraktion och kristallisering.

De bygger även modulära anläggningar, tunnfilmsindunstare och kan offerera membranteknologi.

Sulzer Chemtech Ltd.
Neuwiesenstrasse 15
8401 Winterthur
Schweiz

Lösningsmedel är nödvändiga för ett brett spektrum av kemiska reaktioner. Renheten och återvinningen av dessa ämnen spelar en viktig roll för lönsamheten i tillverkningsprocesserna. Förutom kommersiella överväganden finns det även ett ökat fokus på avfallsminskning, inte minst till följd av strikta bestämmelser gällande avfallshantering.

Sulzer Chemtech erbjuder lösningar för att hantera de många olika blandningar och föroreningar som finns i lösningsmedel efter användning – från azeotropiska blandningar till värmekänsliga kemikalier –  i syfte att optimera återvinningen. Sulzers teknologier sträcker sig från återvinning av alkoholer, såsom etanol, isopropanol eller fenol till toluen eller acetonitril, och många fler.

Sulzers skidmonterade anläggningar är vanligtvis individuella lösningar designade för den specifika applikationen och behov av att säkerställa en effektiv process för återvinning av lösningsmedel.”

Lösningsmedelsåtervinning Sulzer

Kontakt

Christoph Gerner

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör