IKA-Werke GmbH & Co. KG – Labbutrustning

Besök gärna vår webshop där vi erbjuder IKAs kompletta sortiment av innovativa utrustningar för det moderna laboratoriet: www.lab.rcprocess.se . Tillsammans med IKA:s processutrustningar innebär detta att att Roland Carlberg Processystem AB erbjuder hela IKA:s sortiment av utrustningar, från småskaliga labbapplikationer till större produktionsenheter.

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
DE-792 19 Staufen
Tyskland

IKA:s viskositetsmätare i ROTAVISC-serien använder rotationsmetoden för att mäta viskositeten hos olika vätskor och används både för generella labbändamål och för specifik kvalitetskontroll i en process.

IKA:s viskositetsmätare kan ge både relativa och absoluta mätresultat och har hög precision med en reproducerbarhet på +/-0,2%. För att säkerställa noggrannheten är enheterna fabrikskalibrerade men de kan givetvis även kalibreras regelbundet av användaren.

Med en intuitiv meny och flerspråkig navigering är IKA:s viskositetsmätare enkla att använda och kan lagra upp till 10 olika program för mätning. Genom att använda olika tillbehör och spindlar kan viskositetsmätarna anpassas för att mäta olika viskositetsområden och passar för en mängd olika tillämpningar. Med tillägget av en PT 100-temperatursensor kan prover mätas över ett brett temperaturområde, vilket ger komplett information om vätskornas viskositet vid olika förhållanden.

Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör