Rubitec AG

Rubitec levererar högkvalitativa utrustningar för kritiska processteg såsom dammfri fat- och containerhantering, uppvägning, dosering, malning och blandning.

Rubitec AG
Hauptsrasse 8
4431 Bennwil
Schweiz

Sluten pulverhantering inom farma och finkemi

Rubitec levererar högkvalitativa utrustningar för kritiska processteg såsom dammfri fat- och containerhantering, uppvägning, dosering, malning och blandning. Produkterna anpassas uteslutande efter kundens behov, och omfattar allt från enskilda utrustningar till kompletta system.

Samtliga utrustningar tillverkas i rostfritt stål och uppfyller branschspecifika krav inom pharma- och finkemi (GMP, ATEX).

Hjärtat i deras produktportfölj är det patenterade ”SmartDock-systemet” för sluten hantering av bl.a. storsäckar och fat. Systemet används i dag av ledande kemi- och läkemedelstillverkare över hela världen och möjliggör en helt kontamineringsfri process för påfyllning och tömning av aktiva eller toxiska substanser från olika typer av behållare. SmartDock uppfyller från OEB3 och med anpassade tillval ända upp till OEB6, och är ett slutet system som en operatör ensam kan hantera. Tack vare sin storas flexibilitet, det enkla handhavandet och den höga säkerheten, är SmartDock den marknadsledande utrustningen för denna typ av sluten tömning/fyllning.”

Sluten pulverhantering Rubitec
Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör