Heinen Freezing GmbH & Co. KG

Utrustning för kontinuerlig kylning och frysning, även proofing, av livsmedel och bageriprodukter. Heinen Freezing är en del av Kahl-gruppen och är en av de marknadsledande leverantörerna i sin bransch.

Heinen Freezing GmbH & Co. KG
Am Esch 20
DE- 263 49 Jade
Tyskland

Heinen Freezings spiralkylar och spiralfrysar används inom framför allt livsmedelsindustrin för kylning och frysning av styckvisa eller lådpackade livsmedel. I en spiralkyl/-frys transporteras produkten på ett mekaniskt transportband i spiralform runt en roterande trumma samtidigt som kyld cirkulerande luft leds över produkten och snabbt sänker dess temperatur.

En spiralkyl/-frys kan användas för både kylning och frysning samt även för jäsning (bagerisektorn). Tack vare sin kompakta design, begränsade fotavtryck och höga kapacitet är spiralkylar ett populärt val av utrustning inom livsmedelssektorn. Invändigt har spiralkylarna en öppen design för enkel rengöring och underhåll.

Spiralfrysarna från Heinen Freezing kan konfigureras i olika layouter gällande bandets riktning: medurs eller moturs rotation samt med uppåt- eller nedåtgående transport. Antalet våningar på bandet samt avståndet mellan bandets våningarna kan anpassas till den specifika produkten och kapaciteten. Olika typer av band är också möjliga, beriende på vad som passar bäst för den aktuella produkten och applikationen: rostfria stålband eller plastband, öppen eller sluten bandyta och med eller utan sidoplattor.

Vägg- och takpanelerna i den isolerande väggen är invändigt klädda med rostfritt stål och golvet är helsvetsat med definierade dräneringar.”

Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör