IKA-Werke GmbH & Co. KG – Labbutrustning

Besök gärna vår webshop där vi erbjuder IKAs kompletta sortiment av innovativa utrustningar för det moderna laboratoriet: www.lab.rcprocess.se . Tillsammans med IKA:s processutrustningar innebär detta att att Roland Carlberg Processystem AB erbjuder hela IKA:s sortiment av utrustningar, från småskaliga labbapplikationer till större produktionsenheter.

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
DE-792 19 Staufen
Tyskland

IKA:s ULTRA-TURRAX rotor/stator-blandare används för homogenisering, dispergering och emulgering av olika substanser och material i labbskala. I en IKA Ultra-Turrax finns en roterande del (rotor) och en stillastående del (stator) som arbetar tillsammans för att blanda och homogenisera material. När enheten är igång, snurrar rotorn med hög hastighet och drar materialet mot den stillastående statorn. Detta skapar en kraftig skjuvning som effektivt bryter ner stora partiklar och blandar materialet, vilket resulterar i en jämn dispersion.

IKA:s sortiment av rotor/stator-blandare finns i olika storlekar (volymer från 0,5 ml upp till 50 000 ml), med olika rotationshastigheter (upp till 30 000 rpm) samt olika effektnivåer och kapaciteter. Det finns även en mängd olika tillbehör och verktyg för att anpassa verktygen till specifika applikationer – t.ex. olika typer av rotor-statorpar.

Toppmonterad dispergering rotor/stator
Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör