Ferrum Process Systems Ltd.

Satsvisa skrapcentrifuger i både horisontellt och vertikalt utförande för användning inom finkemi, kemi och läkemedelsindustrin, med integrerade CIP-system.
Ferrum har även kontinuerliga pushercentrifuger som bl.a. används inom oorganisk baskemi, gruvindustri och petrokemisk industri.

Ferrum Process Systems Ltd.
Industriestrasse 11
CH-5503 Schafisheim
Schweitz

Avvattning/separation av fasta partiklar i Ferrums horisontella och vertikala urskalningscentrifuger sker batchvis genom en rad processteg. Beroende på produktens egenskaper tar de enskilda stegen från några minuter till flera timmar. Processen kan vara helautomatisk, halvautomatisk eller manuell, beroende på vilken typ av styrsystem som används.

Stegen för avvattning i Ferrums urskalningscentrifuger kan sammanfattas enligt följande:

 1. Fyllning
  Suspensionen matas så jämnt som möjligt in i centrifugkorgen via ett påfyllningsrör. Övervakning av fyllningsnivån förhindrar att korgen överfylls.
 2. Mellancentrifugering
  Maskinen accelererar för att centrifugera bort vätskan som ligger ovanpå produktkakan.
 3. Tvättning
  Tvättvätska appliceras jämnt över produktkakan via tvättröret.
 4. Torrcentrifugering
  Efter tvättning sker centrifugering till dess att önskad restfuktighet i filterkakan har uppnåtts.
 5. Tömning av filterkaka
  En kniv skrapar filterkakan vertikalt nedåt via utmatningsrännan. Beroende på produktegenskaper och korgens bredd kan utmatningsskruv i stället för utmatningsränna användas.
 6. Tömning av kvarvarande produkt
  För att skydda filterduken i korgen finns ett tunt produktskikt kvar efter skrapningen med kniv. Detta skikt avlägsnas oftast genom backblåsning av korg och filterduk via munstycken utanför korgen. Om processen är inerterad sker detta med kvävgas.
Urskalningscentrifuger, horisontella och vertikala

Kontakt

Christoph Gerner

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör