Peter Huber Kältemaschinenbau SE

Huber tillverkar kyl- och värmetermostater, även kallat oljebad, från de minsta bordsmodellerna upp till 130 kW. Mindre modeller har oftast ett öppet bad där man kan sänka ner provrör och mindre glasreaktorer.

Peter Huber Kältemaschinenbau SE
Werner-von-Siemens-Strasse 1
DE-77656 Offenburg
Tyskland

Värme-kyla överförs till mediet, oftast en silikonolja, med hjälp av kyl- och värmespiraler. Huber har tagit fram pek-skärmar i färg, även till de mindre enheterna, för att det skall vara lätt att ställa in och följa temperatur- kurvorna. Från och med hösten 2012 är de tidigare panelerna med vridknapp utbytta mot PilotOne och touchskärm. Läs mer i broschyrerna till höger.

Ministat från Huber kombinerar det öppna badet med möjlighet till extern cirkulation. Extern cirkulation används främst till temperaturstyrning av mantlade reaktorer. Ministaten finns liksom de flesta Hubermaskiner i mellanklassen antingen som luftkyld eller vattenkyld.

När man kommer upp i högre effektbehov är värmespiraler och en relativt stor mängd olja inte längre den optimala lösningen. Värmespiraler har liten yta mot mediet och den värmebärande oljan blir en tröghetsfaktor.

Hubers lösning är att gå över till plattvärmeväxlare och minimera mängden olja i systemet. Med ett slutet system (Unistat) slipper man heta oljeångor på  arbetsplatsen och systemet blir betydligt snabbare avseende temperatur- regleringen.

Den minsta processtermostaten (Petite Fleur) med slutet system har 1,5kW värme och 0,45kW kyleffekt (vid 0°C) och de största har upp till 96kW värme och 130kW kyleffekt. Bild nedan visar en Unistat 650w.

Huber erbjuder flera olika alternativ för ATEX-klassade miljöer. Dels kan man placera processtermostaten utanför Ex-klassat område och fjärrstyra alla funktioner med en Ex-klassad styrpanel. Det andra alternativet är att kapsla in hela termostaten i ett klassat kabinett. Dessa specialtillverkas beroende på storlek, effekt och temperaturklass.

Kontakt

Henrik Lännerbo

Försäljningsingenjör

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör