Schenck Process Europe GmbH

Schenck Process är en av de marknadsledande leverantörerna av processutrustningar för bl.a vägning, matning, dosering och transportörer.

Såväl enstaka utrustningar som automatiserade kompletta system levereras till de flesta grenarna av processindustrin såsom gruv-, metall-, kemi-, cement-, kalk-, livsmedel-, farma- och kraftindustrin.

Schenck Process Europe GmbH
Pallaswiesenstr. 100
DE-642 93 Darmstadt
Tyskland

Kontinuerlig flödesmätning multicorKontinuerlig flödesmätning

Schencks coriolisvågar Multicor, även kända som Coriolis-flödesvågar, mäter vikten av ett massflöde med hjälp av Corioliskraften. Dessa vågar används främst för att mäta bulkmaterial i pulverform men kan även användas för granulat.

Arbetsprincip

Coriolisvågar använder en rotor eller ett mäthjul som drivs med konstant hastighet. När bulkmaterialet träffar rotorn eller hjulet, accelereras det till samma hastighet som rotorn. Kraften som krävs för att accelerera materialet kallas Corioliskraften. Denna kraft mäts med hjälp av det moment som krävs för att driva motorn, vilket är proportionellt mot massflödet av materialet.

Det speciella med Coriolisvågar är att de är opåverkade av fysiska egenskaper hos materialet, som densitet eller fuktighet. För att säkerställa noggrannheten i mätningen elimineras eventuella friktionspåverkningar genom en mekanisk anordning.

De elektroniska komponenterna i Coriolisvågen används för att beräkna och visa massflödet och den totala volymen av det vägda materialet. En justerbar matningstratt kan användas för att reglera den önskade matningshastigheten.

Schenck erbjuder ett flertal modeller för kontinuerlig flödesmätning enligt coriolisprincipen (Multicor H, Multicor K och Multicor S) beroende på hur den specifika applikationen ser ut.

Feeding of Powdered Materials and Meal with MULTICOR® S

Mer information
Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör