AZO GmbH + Co.

Helautomatiserade materialhanteringssystem, omfattande pneumatisk transport, vägning och dosering, Big Bag-tömning och fyllning, kontrollsiktning för torra respektive våta processer, recepthantering samt lagringssystem för bulkmaterial.

AZO GmbH + Co. KG
KG Rosenberger Straße 28
DE-747 06 Osterburken Tyskland

AZO levererar pneumatiska transportsystem för pulver och kornformiga (granulära) bulkmaterial. AZO:s pneumatiska transportsystem finns som både vakuum- och blåssystem (eller som kombination av båda) och erbjuder en rad fördelar:

 

  • Högsta möjliga kapacitet och transporteffektivitet.
  • Dammfritt, slutet system.
  • Hygieniskt och operatörsvänligt (mycket lågt underhållsbehov).
  • Utrymmes- och höjdbesparande design.
  • Flexibel konfiguration av rördragningar.
  • Pålitlig kontinuerlig transport. Skonsam transport med lågt slitage och produktpåverkan.

Vakuumsystem (sugtransport) används lämpligast när en produkt skall transporteras från flera matningspunkter till en och samma leveranspunkt. Ett vakuumsystem ger en enkel och dammfri transport av materialet eftersom det inte finns något övertryck i systemet.

 

Blåssystem (övertryck) lämpar sig bäst när produkter skall transporteras från en matningspunkt till flera olika leveranspunkter, samt framför allt över långa avstånd (ett vakuumsystem är begränsat i både längd och kapacitet).

 

Vakuum-blåssystem, som kombinerar sug och övertryck, används oftast när en produkt skall transporteras från flera matningspunkter till flera leveranspunkter.

Pneumatiska transportsystem AZO

Valkriterier pneumatiskt transportsystem

Kontakt

Roland Carlberg

Försäljningschef

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Robert Johansson

Försäljningsingenjör