AZO GmbH + Co.

Helautomatiserade materialhanteringssystem, omfattande pneumatisk transport, vägning och dosering, Big Bag-tömning och fyllning, kontrollsiktning för torra respektive våta processer, recepthantering samt lagringssystem för bulkmaterial.

AZO GmbH + Co. KG
KG Rosenberger Straße 28
DE-747 06 Osterburken Tyskland

AZO erbjuder flera olika alternativa tekniker för dosering av bulkmaterial i batchvisa eller kontinuerliga processer med mycket hög precision. Doseringsystemen från AZO inkluderar bl.a. doserskruvar, där en hög kapacitet åstadkoms genom en initial grovdosering följt av en exakt findoseringen med lägre flöde. En pneumatisk ventil förhindrar läckage av ytterligare material efter avslutad dosering och det integrerade snabblåset (Quick-release lock) gör AZO:s doserskruvar enkla att rengöra och inspektera.

Utmärkande egenskaper för AZO:s doseringslösningar är bl.a:

  • Hög doseringsnoggrannhet
  • Batchvis eller kontinuerlig dosering
  • Får både små till stora kapaciteter
  • Kan integreras fullt ut i produktionsflödet
  • Enkla att rengöra och underhålla

AZO:s doseringslösningar finns i flera olika versioner och med olika teknikval beroende på vad som passar bäst för den aktuella applikationen, allt från findosering av småkomponenter till höghastighetsdosering av stora produktströmmar.

In-line pulverdosering Componenter AZO
Kontakt

Roland Carlberg

Försäljningschef

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Robert Johansson

Försäljningsingenjör